Stem op mij!

Minister van Nieuwe Economie (MvNE): Patrick de Veer

Stem op mij!

Even voorstellen, mijn naam is Patrick de Veer. Ik ben van koloniale afkomst, deels Indonesisch, deels Antilliaans. Ik ben hier geboren, opgegroeid en erg blij om in Nederland te wonen. Nu voel ik mij Nederlander, maar met name een wereldburger. Graag draag ik bij aan een betere wereld. Dat houdt me sinds jaar en dag bezig. Professioneel en privé zoek ik naar manieren om de wereld een tikkeltje bewuster, mooier, groener,… kortom, beter te maken. Genoeg manieren om dat te doen. Dat doe ik met mijn bedrijf Greenaumatic, maar ook door me kandidaat te stellen voor een positie voor Minister van Nieuwe Economie.

Ik wil het huidige politieke bestel bewustmaken van de impact van hun beslissingen op duurzame doelstellingen. Laten zien welke acties en non-acties de globale doelen beïnvloeden en hoe. Vaak praten we over de doelen die Nederland zelf heeft gezet voor 2030 en 2050. Ik wil met name de contradictie van beslissingen op de radar krijgen; men stelt enerzijds doelen, maar neemt veelal tegengestelde beslissingen. Nu begrijp ik dat politiek niet simpel is, maar ik ben nog steeds verbaasd en tegelijkertijd verward als het over wereld grote problemen gaat. U niet?

Waarom?

Ik wil de stem zijn van de verbaasde, verwarde Nederlander! De mensen om mij heen hebben doorgaans een warm hart, respect voor het milieu, dieren en mensen die erin leven. Tevens zie ik vele mooi beloften, geweldige doelstellingen, maar tegelijkertijd weinig echt progressie. Als je goed luistert hoor je een steeds grotere schreeuw om te versnellen om de gestelde klimaatdoelstellingen te gaan halen. Enerzijds hoor je berichten we zijn goed bezig en anderzijds dat we niet genoeg doen. En waarom, als er in de afgelopen 15 tot 20 jaar wereld verbeterende richtlijnen zijn opgesteld, stemmen we onze acties daar niet op af?

Kort verkiezingsprogramma:

Op dit moment lijkt onze Moeder Aarde in brand te staan. Helaas in sommige delen van de wereld zelfs letterlijk. Laten we zeggen dat onze omgeving aandacht vereist. Bij het inventariseren van risicogebieden voor ons en onze omgeving zien we de volgende aandachtsgebieden waar ik de gemaakte beslissingen en impact onder de loep wil nemen:
 

  1. duurzaamheid in generieke zin
  2. klimaatverandering
  3. ecosystemen
  4. biodiversiteit
  5. water en marine hulpbronnen
  6. armoede
  7. sociaal verval
  8. duurzame voedselvoorziening en afval management
  9. economie

Een van de vragen is of technologieën alleen veranderingen kunnen realiseren? Voor mij is het antwoord: Nee! We moeten de juiste beslissingen maken, niet alleen gebaseerd op onze portemonnee, maar ook ons welzijn in achtnemend. Wat mij betreft leven we momenteel in een kapot systeem, zowel economisch, sociaal als ecologisch. Door integrale beslissingen te nemen hebben we een kans om deze systemen te herstellen. Graag wil ik beginnen met de impact aan te tonen van het in stand houden van kapotte systemen en het blijven maken van niet integrale beslissingen.

Wanneer gaan we onze eigen doelen serieus nemen?!?