De rol van de accountant in het bespreken van ESG met mkb-ondernemingen

De accountant van een mkb-onderneming heeft, als huisadviseur en sparringpartner, een belangrijke rol bij het bespreken van ESG. Hij kan al vroeg in het proces betrokken zijn en heeft geen specialistische kennis nodig, maar kan deze indien nodig inhuren. Door ESG op de agenda te zetten, kan de accountant de ondernemer helpen bij het nemen van duurzame beslissingen en mogelijke risico’s vermijden. Het gebruik van hulpmiddelen zoals de Greenaumatic Insight Scan kan hierbij nuttig zijn. Door te adviseren over ESG kan de accountant de klantrelatie verdiepen en goodwill creëren.

Meten = Weten!

Meten = weten! U kunt eenvoudig uw klant een eerste nuttige inzage geven in ESG KPI’s op basis van beschikbare data. Wij helpen u dit met uw klant te bespreken door middel van een Greenaumatic Insight Scan.

Advies

Als accountant/adviseur gaat het niet alleen om het vastleggen van cijfers uit het verleden, maar juist om uw klant te informeren over de belangrijke aspecten voor hun onderneming en de toekomstige risico’s en kansen die daarmee gepaard gaan.

Expertise

Bij Greenaumatic zijn we niet enkel data-fanaten. We hebben ook een uitgebreide expertise over business- en organisatorische aspecten. We combineren technische aspecten met kennis over bedrijfsprocessen en begeleiden u bij het verder uitrollen van uw duurzaamheid programma richting uw klanten.

Richting

Richting = Rapportage. Door middel van ESG rapportages biedt u inzicht in waar een MKB ondernemer staat omtrent duurzaamheid en kunt u richting geven op basis van bedrijfs relevante en specifieke informatie.

Wat klanten van ons zeggen

Wat klanten van ons zeggen

“Het in beeld hebben van het CO2-uitstoot percentage, en dat vervolgens gericht verbeteren laat in veel gevallen een 1 a 2% rendements verbetering zien! Wij beginnen onze duurzaamheid gesprekken bij al onze Transport & Logistiek klanten met de Insight Scan CO2 van Greenaumatic, dat levert een mooi vertrekpunt voor een goed gesprek.”