Bedrijven transformeren

Bedrijven transformeren: duurzaamheid in actie

ESG is een invloedrijke katalysator voor duurzaamheid, verantwoorde groei en diepgaande maatschappelijke impact. Het integreren van duurzaam ESG Management overstijgt een eenmalige inspanning; het vertegenwoordigt een blijvende toewijding aan verantwoorde bedrijfsactiviteiten. Wij nemen u mee door de laatste stappen naar geïntegreerd ESG Management en presenteren een real-life succesverhaal van een bedrijf dat ESG-principes van harte heeft omarmd en hun diepgaande impact op zowel de bedrijfsresultaten als reputatie aantoont.

 

In deze blogpost nemen we u mee door de laatste stappen naar ESG-integratie. Mis niet de bijlagen aan het einde van elke blog – ze kunnen handig zijn voor persoonlijk gebruik of om te delen met collega’s en klanten. 

 

Duurzaamheid in actie

 

Continue verbetering en aanpassing (Stap 14)

Voor bedrijven die een positieve impact willen maken, is ESG de brug tussen doel en prestatie. Het gaat erom uw organisatiestrategieën af te stemmen op duurzaamheidsdoelen en ervoor te zorgen dat elke beslissing bijdraagt aan waarde creatie op de lange termijn. Integrated Thinking wordt uw kompas en navigeert u naar een duurzame toekomst.

Integrated Thinking betekent dat elk facet van uw organisatie, van leiderschap tot operations, de rol ervan begrijpt bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. Het draait om het bevorderen van een cultuur waarin duurzaamheid is ingebed in het DNA van de organisatie. Het gaat erom ESG-principes te zien als aanjagers van innovatie, middelen ten behoeve van concurrentievoordeel en katalysatoren voor groei.

ESG blijft een dynamisch veld en uw ESG Management moet mee evolueren. Verfijn en verbreed uw ESG-initiatieven voortdurend om een positieve impact te stimuleren en het concurrentievermogen te behouden. Meet uw ESG-prestaties door uw data te analyseren en te vergelijken met industriestandaarden en benchmarks. Blijf op de hoogte van opkomende ESG-trends, wijzigingen in regelgeving en veranderende verwachtingen van stakeholders. Bevorder open en continue communicatie met stakeholders.

Vraag feedback over de voortgang van uw ESG-initiatieven en wees bereid om indien nodig aanpassingen aan te brengen. Ga actief in gesprek met beleggers, klanten, werknemers en gemeenschappen om uw niet-aflatende toewijding aan ESG-principes te laten zien.

 

Geïntegreerd ESG Management (Stap 15)

De weg naar ESG-integratie begint vaak met de eerste uitdaging om te bepalen waar en hoe te beginnen. Hoewel dit een belangrijke hindernis vormt, kunnen er naarmate organisaties vooruitgang boeken in hun inspanningen om duurzaamheid te omarmen, extra uitdagingen opduiken.

Deze omvatten het aanpakken van kwesties zoals de abstracte aard van ESG, de afwezigheid van een gevoel van urgentie, een kloof in kennis en vaardigheden binnen het personeelsbestand, beperkte niet-financiële ESG-datavolwassenheid, geïsoleerde inspanningen binnen verschillende teams of afdelingen, beperkingen met betrekking tot middelen en weerstand tegen verandering.

Het omgaan met deze uitdagingen kan leiden tot een transitie proces voor elke organisatie die ESG Management effectief wil integreren. Om een succesvolle integratie van ESG-management te bereiken, hebben bedrijven een goed gedefinieerd ESG-programma nodig dat toekomstbestendige strategie, praktische uitvoering en iteratieve monitoring omvat met behulp van inzichtelijke ESG-data analyses voor lange termijn waarde creatie.

ESG-integratie is een dynamisch ecosysteem dat aanpassingsvermogen en een proactieve aanpak vereist. Door voortdurend strategieën te verfijnen, te investeren in de ontwikkeling van ESG-competenties en in contact te komen met stakeholders op elk niveau, kunnen bedrijven een pad inslaan naar zinvolle duurzaamheid en verantwoorde groei. Met ESG Management komt alles samen om uw positieve impact te delen met uw klanten, leveranciers en medewerkers.

 

Wat is de toekomst van ESG?
Duurzaamheidselementen moeten worden ondersteund om mensen bewust te maken en tot actie aan te zetten, waardoor de integratie van ESG-elementen in bedrijfsprocessen onvermijdelijk wordt.
Duurzaamheid in het Bedrijfsleven

 

 

Case Study: Tony’s Chocolonely – Van Doel naar Participatie

 

Achtergrond: Tony’s Chocolonely, opgericht in 2005, is een Nederlands chocolademerk met een missie om 100% slavernijvrije chocolade te maken. Hun reis laat zien hoe Tony’s zijn supply chain-partners verenigde om een baanbrekend paradigma te creëren waarin elke deelnemer verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van een positieve sociale impact.

ESG-initiatieven:

Milieu: Tony’s Chocolonely toewijding aan duurzaamheid is duidelijk door het gebruik van volledige bean-to-bar traceerbaarheid, die kennis van de oorsprong, stroom en hoeveelheden van de bonen omvat, waardoor de organisatie waardevolle inzichten krijgt. Deze inzichten stellen hen op hun beurt onder andere in staat om een meer rechtvaardige supply chain op te zetten op basis van directe verbindingen, wat leidt tot een optimale CO2-impact. Het softwaresysteem, ontwikkeld met behulp van ChainPoint-technologie, heeft de toepasselijke naam BeanTracker

Sociaal: Het bedrijf geeft prioriteit aan eerlijke arbeidsprocessen, transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap. Het stuurt actief op de betrokkenheid van stakeholders door hen te betrekken bij het end-to-end supply chain-proces, waardoor een groter verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat.

Bestuur: Tony’s Chocolonely is er snel bij om wangedrag te bestraffen, waardoor verantwoording wordt belegd, maar neemt ook stappen om stakeholders te rehabiliteren om opnieuw in de toeleveringsketen te worden opgenomen na bewezen due diligence.

 

Impact:

De Tony’s Chocolonely-zaak illustreert dat zelfs een merk van gemiddelde grootte binnen een grondstoffenindustrie, dat berucht is om het genereren van nadelige sociale en ecologische gevolgen, effectief een alternatief ecosysteem kan bouwen.

Dit ecosysteem verlicht op zijn beurt armoede en pakt de daarmee samenhangende sociale onrechtvaardigheden aan. Tony’s ervaring onderstreept dat het resonerende supply chain-model een fundamenteel kader biedt om deze uitdagingen aan te pakken.

Het stelt bedrijfsleiders in staat om hun bedrijven te transformeren en een supply chain te implementeren die wordt aangedreven door impact, waarbij bedrijfsresultaten worden afgestemd op zinvolle maatschappelijke veranderingen. Tony’s verkoopt voor zo’n 130 miljoen dollar aan slaafvrije chocoladerepen in West-Europa en de VS.

Bron(nen):
Serious Statements – Tony’s Chocolonely (tonyschocolonely.com)
How Tony’s Chocolonely Created a Purpose-Driven (and Profitable) Supply Chain (hbr.org)

 

Conclusie: De kracht van ESG-transformatie

Bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid en verantwoordelijke activiteiten verbeteren niet alleen hun bedrijfsresultaten, maar verbeteren ook hun reputatie, trekken loyale klanten aan en leiden transformatieve verandering.

ESG Management is uitgegroeid tot een strategisch kader dat duurzaamheid kan stimuleren, reputatie kan versterken en de winstgevendheid op lange termijn kan verbeteren. Bedrijven kunnen een praktisch ESG-programma opstellen dat niet alleen voldoet aan de nalevingsvereisten, maar ook substantiële veranderingen teweegbrengt. ESG betekent meer dan altruïsme; het gaat erom duurzaamheid in de kern van uw bedrijfsstrategie te integreren. De wereld wacht en samen kunnen we een ecosysteem creëren waar bedrijven floreren en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de planeet en de samenleving.

Waarom Greenaumatic?

Het omarmen van ESG opent deuren naar waardevolle partnerschappen, waardoor bedrijven kunnen samenwerken met gelijkgestemde organisaties en een collectieve positieve impact kunnen stimuleren.

Bijgesloten vindt u onze ‘ESG Quick Steps’ infographic en deze blog als presentatie. Beiden kunt u bewaren voor uw eigen referentie, of delen met uw collega’s en klanten. Download de bestanden en begin vandaag nog met het maken van een verschil!

6. ESG Quick Steps Bedrijven transformeren

6. Greenaumatic ESG Management Bedrijven transformeren – duurzaamheid in actie

 

Lees meer:

Bouwen aan een Planet-Proof Business – uw duurzaamheid valideren

ESG-compliance – voldoen aan verplichtingen en verantwoord groeien

Navigeren door ESG-metrics – positieve verandering dirigeren via ESG-metrics

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn