Environment Social Governance (ESG)

Enige uitleg over ESG

Ingeschatte leestijd: 1-2 min.

Op onze website, in blogs, documenten en presentaties zal je regelmatig de afkorting ESG tegenkomen. In deze korte blog is het de bedoeling om deze afkorting toe te lichten en enige uitleg te geven over de achtergrond van ESG (Environment Social Governance).

Veel gebruikte termen in de financiële dienstensector zijn: sustainable finance, groene financiering/kredietverlening, duurzame financiering, ESG en ethisch beleggen. Buiten deze diensten sector worden andere termen gebruikt zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Tripple Bottom Line, Corporate Social Responsibility (CSR), Green, ESG, etc. De meeste van deze woorden worden gebruikt zonder gemeenschappelijke overeenstemming.

ESG is dus de afkorting voor Environment Social Governance. Environmental, Social, and Corporate Governance refereert naar drie centrale factoren bij het meten van duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering door een bedrijf. ESG criteria helpen om toekomstige financiële prestaties van bedrijven (rendement en risico) beter te bepalen.

ESG kwesties werden voor het eerst genoemd in het rapport van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) uit 2006, bestaande uit het Freshfield-rapport en ‘Who Cares Wins’. Over de jaren is de nadruk op ESG steeds groter geworden. Grote institutionele beleggers maken meer en meer duidelijk dat ze verwachten dat de bedrijven waarin ze investeren zich sterk aan ESG-criteria houden. ESG wordt tegenwoordig gebruikt in vele sectoren aangezien het naast economische zaken ook milieu, klimaat en sociale elementen op de agenda zet.

Het World Economic Forum (WEF), de International Business Council (IBC) en de Big Four (Deloitte, PwC, KPMG en Ernst & Young) versnellen de ESG-transformatie door de vaststelling van een reeks gestandaardiseerde meeteenheden. Hun doel is om bedrijven een georganiseerd raamwerk aan te bieden om hun resultaten te rapporteren in een nieuwe “stakeholder capitalism” -benadering. De ESG uitdaging is het invoeren van consistente en transparante rapportages voor financiële en niet-financiële maatstaven die consistent zijn binnen elke industriesector.

Daarnaast zijn er initiatieven, zogenaamde frameworks zoals Integrated Reporting <IR> van IIRC. Dit raamwerk helpt bedrijven belangrijke bedrijfs kapitalen (Financieel, Vervaardigd kapitaal, Intellectuele kapitaal, Menselijk kapitaal, Sociaal en relatie en Natuur) in acht te nemen om vervolgens ‘integrated’ rapportages te genereren. Dergelijke rapportages zijn een begin punt voor bedrijven om de hun impact op ESG elementen beter te begrijpen om ze vervolgens te verbeteren.

De reden waarom Greenaumatic veelal de afkorting ESG gebruikt, is omdat bedrijfselementen en duurzaamheid er duidelijk in samenkomen. En we geven vaak een de vereenvoudigde uitleg.

  • E: overweegt hoe een bedrijf presteert als rentmeester van de natuur
  • S: onderzoekt hoe een bedrijf haar relaties met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschap beheert
  • G: gaat over hoe het bedrijf wordt bestuurd.