Environment Social Governance

Enige uitleg over ESG

Voor degenen die op weg zijn naar het creëren van een betere, meer verantwoordelijke toekomst voor hun bedrijven en de wereld, begint een cruciale stap met het omarmen van environmental, social en governance (ESG) principes. ESG is niet alleen een modewoord; het is een transformerende kracht die het lot van bedrijven en de planeet kan vormgeven.

Navigeren door het ESG-landschap: een stappenplan voor doelgerichte besluitvorming

U komt de afkorting ESG regelmatig tegen op onze website, in blogs, documenten en presentaties. ESG is de afkorting voor Environment Social Governance. Environmental, Social en Corporate Governance verwijst naar drie centrale factoren bij het meten van duurzaamheid en sociale impact van een investering door een bedrijf. ESG-criteria helpen om de toekomstige financiële prestaties van bedrijven (rendement en risico) beter te bepalen.

Veel gebruikte termen in de financiële dienstverlening zijn: duurzame financiering, groene financiering – of kredietverlening, duurzame financiering, ESG en ethisch beleggen. Buiten deze dienstensector worden andere termen gebruikt zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Triple Bottom Line, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Groen, ESG, etc. De meeste van deze woorden worden gebruikt zonder gemeenschappelijke overeenstemming.

In deze uitleg beginnen we aan een ontdekkingsreis, waarbij we de diepgaande impact van ESG-integratie onderzoeken en hoe het bedrijven kan helpen groeien en tegelijkertijd kan bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijke wereld.

Inzicht in het ESG-universum

ESG-kwesties werden voor het eerst genoemd in het rapport van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) uit 2006, bestaande uit het Freshfield-rapport en Who Cares Wins. In de loop der jaren is de nadruk op ESG toegenomen. Grote institutionele beleggers maken steeds duidelijker dat ze verwachten dat de bedrijven waarin ze beleggen zich sterk houden aan ESG-criteria. Tegenwoordig wordt ESG in veel sectoren gebruikt omdat het naast economische zaken ook milieu, klimaat en sociale elementen op de agenda zet.

ESG, een acroniem voor Environmental, Social en Governance, vertegenwoordigt een holistische benadering van zakelijke duurzaamheid. Het gaat erom te erkennen dat de waarde van een bedrijf verder reikt dan de financiële bottom line. Het omvat hoe een bedrijf zijn impact op het milieu beheert, zich bezighoudt met zijn gemeenschappen en zijn activiteiten bestuurt. Voor degenen die op zoek zijn naar doelgerichte besluitvorming, is het cruciaal om de drie pijlers van ESG te begrijpen:

  • Milieu: Deze dimensie omvat de milieupraktijken van een bedrijf, zoals het verminderen van koolstofemissies, het minimaliseren van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Door milieuvriendelijke praktijken toe te passen, kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook hun veerkracht op lange termijn vergroten.
  • Sociaal: Het sociale aspect van ESG richt zich op de relaties van een bedrijf met zijn werknemers, klanten en gemeenschappen. Het benadrukt diversiteit en inclusie, arbeidspraktijken en betrokkenheid van de gemeenschap. Het gaat om het creëren van een werkplek waar werknemers gedijen, klanten worden gewaardeerd en gemeenschappen profiteren.
  • Governance: Governance verwijst naar de systemen en processen die zorgen voor transparantie, verantwoording en ethisch gedrag binnen een bedrijf. Effectieve governance kan bedrijven helpen goede beslissingen te nemen, risico’s te beperken en vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden.

Het ‘Integrated Thinking’ paradigma

Integrated Thinking is de hoeksteen van ESG-integratie. Het gaat erom prestaties te verbinden met een doel, bedrijfsstrategieën af te stemmen op duurzaamheidsdoelen en ervoor te zorgen dat elke beslissing bijdraagt aan waardecreatie op de lange termijn. Voor degenen die op een missie zijn om duurzaamheid te bereiken, is het een paradigma dat bedrijven kan transformeren. Het is niet alleen een theoretisch concept; het is een praktische gids voor succes.

Integrated Thinking betekent dat elke afdeling, van finance tot operations, begrijpt welke rol het speelt bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat erom duurzaamheid te zien als een motor van innovatie, een bron van concurrentievoordeel en een katalysator voor groei. Voor degenen die op deze reis zijn, is het een kans om hun organisaties te inspireren om holistisch te denken en prioriteit te geven aan duurzaamheid bij elke beslissing.

De kracht van geïntegreerde rapportage

Integrated Thinking leidt tot Integrated Reporting. Integrated Reporting is een communicatieproces dat resulteert in een beknopt, transparant rapport waarin wordt uitgelegd hoe de strategie, governance, prestaties en prospects van een organisatie in de loop van de tijd waarde creëren.

Het World Economic Forum (WEF), de International Business Council (IBC) en de Big Four (Deloitte, PwC, KPMG en Ernst & Young) versnellen de ESG-transformatie door de adoptie van een reeks gestandaardiseerde metrics. Hun doel is om bedrijven een georganiseerd kader te bieden om hun resultaten te rapporteren in een nieuwe “stakeholder capitalism” -benadering. De huidige ESG-uitdaging is het implementeren van consistente en transparante rapportage voor financiële en niet-financiële maatregelen die consistent is in elke sector.

Daarnaast zijn er initiatieven, zoals Integrated Reporting <IR> van IIRC. Dit raamwerk helpt bedrijven bij het overwegen van belangrijke bedrijfskapitalen (financieel, gefabriceerd, intellectueel, menselijk kapitaal, sociaal en relaties en natuur) om “geïntegreerde” rapporten te genereren. Dergelijke rapporten zijn een startpunt voor bedrijven om hun zakelijke impact op ESG-elementen beter te begrijpen om ze te verbeteren en belanghebbenden een uitgebreid beeld te geven van het ESG-traject van het bedrijf.

Integrated Reporting gaat verder dan traditionele financiële rapportage door niet-financiële gegevens op te nemen die belangrijk zijn voor ESG. Het vertelt het verhaal van de toewijding van een bedrijf aan duurzaamheid, de impact op het milieu en de samenleving en zijn plannen voor de toekomst. Voor degenen die op deze reis zijn, kunnen deze rapporten worden gebruikt om de voortgang te meten, verantwoording af te leggen en belanghebbenden te betrekken.

Conclusie

ESG brengt bedrijfselementen en duurzaamheid duidelijk samen. Dit is de reden waarom Greenaumatic vaak de ESG-afkorting gebruikt en we vaak een meer vereenvoudigde uitleg gebruiken.

  • E: houdt rekening met hoe een bedrijf presteert als rentmeester van de natuur
  • S: onderzoekt hoe een bedrijf zijn relaties met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschap beheert
  • G: gaat over hoe een bedrijf wordt bestuurd.

Als u doorgaat met uw missie om positieve verandering binnen uw organisatie te beïnvloeden, onthoud dan dat ESG geen bestemming is, maar een reis – een reis naar doelgerichte besluitvorming. Door ESG-principes, geïntegreerd denken en geïntegreerde rapportage te omarmen, kunt u de prestaties van uw bedrijf afstemmen op het doel en bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijkere toekomst.

ESG is geen last, maar een kans om van de wereld een betere plek te maken, één doelgerichte beslissing tegelijk. Het is een routekaart voor bedrijven zoals het uwe om te gedijen en tegelijkertijd een positieve erfenis achter te laten voor de komende generaties. Houd er dus rekening mee dat elke stap die u zet een stap is in de richting van een betere, meer verantwoordelijke toekomst voor uw bedrijf en de wereld.

Download onze ESG Journey infographic 

 

Lees meer:

De kracht van ESG: duurzame verandering van binnenuit sturen

Hoe begint uw duurzame reis?

Wegwijs in de wereld van ESG richtlijnen

Uw duurzaamheidreis begint hier!

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn