TopSector Logistiek, Alfa Accountants en Greenaumatic

Samenwerking voor een concurrerende- en emissieloze logistiek

Als ondernemer in de sector transport en logistiek heb je één zekerheid: de eisen die er aan je milieuprestaties worden gesteld worden alleen maar strenger. Met de CO2 Impactscan had Greenaumatic met Alfa al een instrument ontwikkeld om de bewustwording rond het thema aan te wakkeren. In samenwerking met de Topsector Logistiek en Alfa gaan we nog een stap verder door de CO2 impactscan te gebruiken voor het monitoren en het bespreken van optimalisatie in de keten.

Topsector Logistiek is het samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De Topsector Logistiek is aangehaakt om ondernemers nog meer inzicht te geven in de mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met Alfa werkt Greenaumatic al langer samen. Dat heeft geleid tot de lancering van de CO2 impactscan. Zo kunnen we ook op het gebied van milieu toegevoegde waarde creëren voor de sector transport en logistiek.

Waar de CO2 impactscan vooral een tijdelijke momentopname op basis van financiële is, gaan we in deze samenwerking met twee vooraanstaande transportondernemers nu tussentijds al inzicht geven in hun uitstootprogressie. Ook is de output uitgebreider. Niet langer blijft de rapportage beperkt tot het dieselverbruik. Het rapport inventariseert ook de mogelijke impact van zendingen in de vorm van CO2 uitstoot. Deze informatie kan tevens dienen als assessment, voor het bespreken van reductiemaatregelen met uw klanten en voor uw interactie met Lean & Green omtrent verdere certificering.

Wilt u meer weten over deze samenwerking?

Neem gerust contact op met ons via info@greenaumatic.com. Meer informatie over Topsector Logistiek en Alfa Accountants vindt u op hun websites.

Be a better business

Volg ons op LinkedIn