EcoSystemische Verandering

EcoSystemische verandering stimuleren door middel van accurate en bruikbare data

Bij Greenaumatic is onze primaire vraag: Hoe kunnen we de meerderheid van de bedrijven laten versnellen naar duurzame doelen? Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we nauwkeurige data nodig om de juiste impact te rapporteren, de voortgang te monitoren en inzicht te geven in hoe betrokken bedrijven zijn. Uitgebreide en duidelijke rapporten, gekoppeld aan de mogelijkheid om resultaten te vergelijken, zijn essentieel. Het belangrijkste is dat bedrijven snel naar deze doelen moeten handelen. We zetten ons in om bedrijven te helpen deze reis stap voor stap te beginnen.

 

EcoSystemische verandering stimuleren door middel van accurate en bruikbare data

 

Het meten van impact, het vermijden van greenwashing, het prioriteren van zinvolle verandering en het overwegen van de rol van bedrijven in de samenleving zijn allemaal essentiële aspecten van een effectieve implementatie van Environmental, Social, and Governance (ESG). ‘Integrated Thinking’ en ‘Integrated Reporting’ bieden bedrijven een uitgebreider en holistische beeld van hun activiteiten, wat leidt tot betere besluitvorming, betere prestaties en meer vertrouwen van belanghebbenden.

Terugkijkend op onze reis, ben ik er vast van overtuigd dat onze samenleving een systemische verschuiving vereist van een financieel gedreven economie naar een doelgerichte economie. We bevinden ons momenteel in een overgangsperiode die middelen, richtlijnen en regelgeving vereist binnen ons bestaande kader. Integrated Thinking (IT) en Integrated Reporting (IR) door het MKB zijn krachtige instrumenten om deze systemische verandering te stimuleren, hoewel de dynamiek van het huidige systeem belangrijke stappen in de richting van een onbekende doelgerichte economie kan belemmeren.

Elk project dat we ondernemen, brengt een reeks uitdagende dynamieken met zich mee, die we als kansen zien. Deze uitdagingen brengen ons dichter bij het helpen van onze klanten om systemische verandering te omarmen en actief bij te dragen aan echte transformatie. We hebben het geluk gehad om samen te werken met verschillende baanbrekende bedrijven die handelen naar deze doelen en blijk geven van toewijding aan duurzaamheid.

In deze blog deel ik waar we vier jaar later staan en belicht ik de belangrijkste bevindingen van onze reis naar het creëren van een evenwichtige zakelijke omgeving waarin planeet, mensen en welvaart positieve verandering stimuleren.

Huidige dynamiek en uitdagingen

Nadat we de eerste vragen hebben beantwoord over waar en hoe te beginnen, zijn we nu nauw betrokken bij organisaties bij het verzamelen van nauwkeurige en bruikbare data, het beheersen van weerstand tegen verandering en het aanpakken van tekorten aan resources. Het erkennen van het belang van data bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en het stimuleren van innovatie stuit vaak op weerstand of terughoudendheid als gevolg van waargenomen extra inspanningen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft voor duidelijkheid gezorgd, maar ook voor complexiteit. Het MKB, hoewel niet direct onderworpen aan rapportage, wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar duurzaamheidsdata van hun CSRD-plichtige klanten, met name met betrekking tot scope 3-emissies, maar ook met betrekking tot andere ESG-gerelateerde onderwerpen. Investeren in kennis en kunde is cruciaal om op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen en de concurrentiepositie te behouden.

De toegankelijkheid en verwerking van data, met name voor kleinere bedrijven, vormen aanzienlijke problemen. Inconsistente eisen van verschillende klanten zorgen voor een overweldigende complexiteit. Vroeg beginnen en incrementele stappen zetten in de richting van databeheer, rekening houdend met de verschillende behoeften en capaciteiten van verschillende bedrijven, is essentieel geworden. Betrouwbare data en eenvoudige tools voor kleine bedrijven zijn absoluut noodzakelijk.

De huidige systemen zijn niet ontworpen voor gedetailleerde dataverzameling, wat leidt tot inefficiënties. Het aanpassen van systemen voor gedetailleerde dataverzameling en het samenwerken met softwareleveranciers om de mogelijkheden voor datavastlegging te verbeteren, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Effectief databeheer kost tijd en moeite.

Concurrenten die uitblinken in datamanagement behalen een concurrentievoordeel. Het gebruik van data om prestatie indicatoren te optimaliseren, klantrelaties te verbeteren en duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren, onderstreept het belang van data-driven worden om concurrerend, wendbaar en toekomstbestendig te blijven in een evoluerende economie en het hoofd te bieden aan wereldwijde gebeurtenissen.

De absolute noodzaak: bruikbaarheid van data

Hoewel precisie in data van vitaal belang is, is bruikbaarheid net zo belangrijk voor kwaliteitsoutput. De bruikbaarheid van de data zorgt ervoor dat de verzamelde data gemakkelijk kan worden geraadpleegd, begrepen en effectief kan worden toegepast door verschillende belanghebbenden. Hoge bruikbaarheid betekent dat data naadloos kan worden geïntegreerd in besluitvormingsprocessen, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en een beter geïnformeerde strategische planning mogelijk wordt.

Bruikbare data zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en met externe partners, waardoor een meer samenhangende benadering van duurzaamheidsdoelstellingen wordt bevorderd. Het vermindert de tijd en moeite die nodig is om data te interpreteren, waardoor de implementatie van duurzaamheidsinitiatieven wordt versneld. In wezen zet het waarborgen van de bruikbaarheid van data onbewerkte data om in bruikbare inzichten, waardoor zinvolle veranderingen worden gestimuleerd en de algehele prestaties worden verbeterd.

Kies je ervoor om ertoe te doen?

Om door de huidige dynamiek te navigeren en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen, moeten MKB-leiders zichzelf uitrusten met de juiste tools en strategieën. Stel jezelf twee kritische vragen:

  1. Welke verandering wil je bereiken?
  2. Wat is het resultaat dat je verwacht?

Begin met het identificeren van de huidige positie en een reeks mogelijke toekomstscenario’s. Deze scenario’s, gebaseerd op trends, wereldwijde gebeurtenissen of veranderingen in de omgeving, het personeel of de processen, vertegenwoordigen verschillende manieren waarop de toekomst zich zou kunnen ontvouwen. Analyseer elk scenario door de mogelijke uitkomsten te voorspellen en risico’s, kansen en uitdagingen te beoordelen. Formuleer flexibele en aanpasbare strategieën om effectief door deze veranderingen te navigeren.

Praktische oplossingen om vandaag te implementeren

Om effectief over te stappen op duurzaamheid en data-gestuurde praktijken te verbeteren, moet het MKB praktische en bruikbare strategieën implementeren. Het aanpakken van de uitdagingen van het verzamelen, beheren en gebruiken van data vereist een proactieve aanpak. Hier zijn enkele concrete stappen die organisaties kunnen nemen om hun datamogelijkheden te verbeteren, samenwerking te bevorderen en een solide basis te leggen voor duurzame groei:

  • Wijs middelen en verantwoordelijkheid toe voor het implementeren van strategieën voor dataverzameling binnen de organisatie.
  • Werk samen met softwareleveranciers om de mogelijkheden voor het vastleggen van data en de systeemintegratie te verbeteren.
  • Standaardiseer dataverzamelingspraktijken door samen te werken met stakeholders.
  • Informeer werknemers over de voordelen van data-driven activiteiten en geef training om de data-geletterdheid te verbeteren.
  • Werk samen met industriële partners, leveranciers en klanten om dataverzamelingspraktijken te standaardiseren en de interoperabiliteit van data te verbeteren.

Doe met ons mee om een beter bedrijf te worden

Bij Greenaumatic zetten we ons in om een positieve impact op de wereld te hebben door het MKB aan te moedigen ESG- en circulariteitsoverwegingen te integreren. Onze inzet is om bedrijven te helpen de essentiële eerste stap naar een duurzame toekomst te zetten en hen te ondersteunen op hun voortdurende reis. Door gebruik te maken van onze expertise op het gebied van ESG-management, bieden we een ESG gerelateerde EcoSysteem met toekomstbestendige strategieën, praktische uitvoering en iteratieve monitoring. Ons uiteindelijke doel is om een betere wereld voor iedereen te creëren, door betekenisvolle verschillen te maken door middel van goed doordachte stappen.

Als je geïnteresseerd bent in het uitwisselen van kennis en het verkrijgen van inzichten van gelijkgestemde MKB-leiders die nu al de weg vrijmaken voor een verantwoorde toekomst, neem dan contact met ons op om gematcht te worden met een van onze Trailblazers; Begin hier – Greenaumatic.com.

Samen kunnen we betere oplossingen vinden om onze doelen te bereiken en van de wereld een betere plek voor iedereen te maken.

 

Meer lezen:

Waarom Greenaumatic? – Greenaumatic.com

ESG & Het belang van kritisch denken – Greenaumatic.com

Waarom midden- en kleinbedrijven ESG-principes moeten omarmen – Greenaumatic.com

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn