Greenaumatic

Waarom Greenaumatic?

Ingeschatte leestijd: 5-7 min. 

Al geruime tijd lijkt Moeder Aarde in brand te staan. Helaas in sommige delen van de wereld zelfs letterlijk. Laten we zeggen dat onze omgeving aandacht vereist. Heel mijn leven heb ik data en informatie verzameld om risico’s te inventariseren voor bedrijven. Ik dacht; als ik mijn kennis en ervaring zou inzetten voor risico inventarisaties aangaande onze planeet, zou dat niet zinvoller zijn? Iedereen kan vast een opsomming maken van risico onderwerpen die onze gezamenlijke gezonde omgeving bedreigen. Voor mij was dat:
 

  • afbraak van biodiversiteit
  • uit- en verval van eco-systemen
  • klimaatverandering
  • schaarste en slechte kwaliteit van water en maritieme omgevingen
  • armoede in verre landen maar ook dichtbij
  • sociaal verval
  • duurzame voedsel voorziening en afval management
  • economische stagnatie

En de lijst is in werkelijkheid helaas veel langer.

Ik heb mezelf een aantal vragen gesteld; Wat betekenen deze risico’s voor bedrijven en voor ons als persoon werkend voor deze bedrijven? Wat kunnen bedrijven doen om risico’s in de eigen leefomgeving in kaart te brengen? En kunnen we een andere sturing geven aan onze manier van leven en hoe we werken om deze risico’s in te dammen, te vermijden of zelfs om te draaien?

Maar waar te beginnen? Het heeft voor mij enkele jaren geduurd voordat ik überhaupt bewust ben gaan kijken naar de wereld om mij heen. Laat staan dat ik bezig was met de bovenstaande vragen. In de afgelopen twee jaar heb ik de mogelijkheid gehad om tot rust te komen. Met als gevolg, je hebt tijd om je te verdiepen in de vele wereld uitdagingen. Uiteindelijk na veel lezen kreeg ik een beetje een beter beeld van wat er om je heen gebeurt. Maar dan? Welke zaken maken de grootste indruk op mij? Is er iets waar ik meer mee wil en kan doen? Zo ja, wat en hoe dan?

Door een onmetelijke aantal wereld problemen en een jungle aan informatie is het zeer moeilijk om een praktisch plan op te zetten om een betere wereld te gaan maken. Het omgekeerde overkomt je. Je wordt een beetje moedeloos en een soort van ‘numb’. Net zoals op je werk, als je te veel te doen hebt en door de bomen het bos niet meer ziet, dan is productiviteit ver te zoeken. Beste remedie; Begin ergens, maar klein en vooral Stap voor Stap! Het eerste motto waaraan we ons achter scharen is geboren; Stap voor stap!

Op het moment van dit schrijven trachten velen van ons een ‘duurzamere’ wereld te creëren. Dit is goed, maar het is niet iets van de huidige tijd alleen. Al vanaf de jaren ’60 zagen biologen dat het gebruik van synthetische meststoffen, herbiciden en pesticiden (naar mijn verbazing genaamd: ‘Green Revolution’) verwoestende gevolgen hadden voor het land en wilde dieren. Wel zien we recent de urgentie stijgen om ons gedrag aan te passen en de nadelige gevolgen van ons handelen te reduceren of liefst stoppen. We hebben een makkelijk woord nodig waaronder we vele uitdagingen kunnen hangen. Het laatste mode woord is ‘duurzaamheid’. Enerzijds is het hebben van een algemene noemer goed, want men krijgt een beeld waar men naar verwijst. Anderzijds kan het averechts werken; wanneer je eén element hebt geadresseerd, kan het lijken dat je alle duurzame uitdagingen hebt overwonnen.

Anno 2020 worden we overspoeld met data en informatie, via verschillende media kanalen. Voor veel mensen en bedrijven is het erg moeilijk om bewust te worden wat er om hen heen gebeurt en welke impact zij zelf hebben op hun omgeving. Zeker in deze tijden waar tijd en onafhankelijk feitelijke informatie schaars is, zien we dat bedrijven met goede intenties vaak niet weten hoe en waar te beginnen. Resultaat; we beginnen niet of pas zodra we de werkelijke problemen zelf ervaren. Dit is mens–eigen helaas.

Nu ben ik doorgaans een positief ingesteld persoon. Er zijn gelukkig wel een aantal vooruitstrevende personen en bedrijven die hun weg proberen te vinden richting wereld verbetering. En deze groep groeit gestaag. Een ander kenmerk aan de mens is dat we erg goed zijn in kopiëren en leren van elkaar. Mijn idee was; “Laten we die karaktertrek gebruiken om het gros van bedrijven (“The Mass”) gezamenlijk ‘duurzamer’ of ‘groener’ te maken”. Het idee van Greenaumatic was geboren!

Ik ben van mening dat “The Mass” van bedrijven actief moet worden in het opnemen van Environment Social Governance (ESG) onderwerpen in hun bedrijfsvoering om daarop gedegen besluiten te nemen. Hoe meer bedrijven hoe beter, hoe eerder hoe beter, maar wel met de juiste motivaties!

Per 4 September 2020 werd het idee Greenaumatic ook werkelijk een rechtspersoon (BV) om mijn ook zelf in actie te schieten. De volgende doelomschrijving heb ik vastgelegd in de oprichtingsakte:

“het promoten en leveren van diensten en software, waaronder maar niet beperkt tot, het bedienen van bedrijven om niet financiële rapportages te maken op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG), met het maatschappelijk doel;
 
de kwaliteit en welzijn van de biologische leefomgeving (met inbegrip van dieren, het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water) en sociale omgeving (het geheel van sociale, culturele en economische factoren die van invloed zijn op het menselijk gedrag) van levende wezens te verbeteren”

Ik hoop via Greenaumatic mijn bijdrage aan een betere wereld op positieve manier vorm te geven. Hopelijk dient het als inspiratie en ondersteuning voor bedrijven in hun eigen ESG zoektocht om een beter bedrijf te worden.

Patrick de Veer

Greenaumator@Greenaumatic

 

Waar staan we voor:

Samen staan we voor mondiale uitdagingen. Om er maar een paar te noemen: verlies van biodiversiteit, armoede, sociaal verval, klimaatverandering en onlangs de covid19 pandemie. De Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd aan de mondiale doelstellingen van de Verenigde Naties (via Sustainable Development Goals – SDG) en heeft zich belangrijke deadlines gesteld; “in 2030; 49% minder CO2 ten opzichte van 1990 en een volledig circulaire economie hebben tegen 2050″. Ongeacht of dit de enige doelstellingen zijn om de genoemde uitdagingen aan te pakken, denken wij dat we ons het volgende moeten afvragen; Wat is ‘onze’ status is ten opzichte van deze doelen?

Ongetwijfeld rijzen er nog vele vragen, zoals; Wat voor doelen hebben we het exact over? Is het redelijk om die doelen te bereiken? Moeten we deze uitdagingen alleen aan de regering overlaten? Enz. Experts zeggen dat we de gestelde doelen in het huidige tempo NIET zullen bereiken. Maar hoe duidelijk is onze impact en progressie op deze doelen? Is het gegrond om te zeggen dat we moeten versnellen? Hoewel we geen solide cijfers hebben, zeggen wij bij Greenaumatic: kijk om je heen en zie wat er in de wereld gebeurt! Vind je dat er iets moet veranderen? Zo ja, wat kan je zelf doen en hoe kan je een voorbeeld voor anderen zijn? Onze hoofdvraag bij Greenaumatic is: Hoe kunnen we de meerderheid van bedrijven zover krijgen om te versnellen richting de duurzame doelen?

We hebben cijfers nodig om de juiste impact te rapporteren, om voortgang te zien en om inzicht te geven hoe betrokken bedrijven zijn! We hebben niet alleen gedegen en duidelijke rapportages nodig, ook moeten we resultaten kunnen vergelijken. Maar het belangrijkste van alles is; we hebben bedrijven nodig die acteren op de doelen. En het liefst met een hogere snelheid dan we nu zien. Wij helpen uw bedrijf graag beginnen, stap voor stap!

Een duidelijke trend van ‘duurzaamheid’ is begonnen. Tijdens deze trend blijkt dat het merendeel van de bedrijven graag praat over duurzame doelen, maar vooral over duurzame richtlijnen, kaders en als marketing instrument. De meeste ondernemers moeten echter nog uitvinden wat ‘duurzaamheid’ voor hen exact betekent. En hoe ze ESG-elementen integreren in strategieën, processen, rapportages. Met een dergelijke basis kunnen bedrijven de juiste beslissingen maken en vervolgacties uitzetten. Wat kan Greenaumatic doen om hun ESG-activiteiten te stimuleren?

Wij, bij Greenaumatic zijn van mening dat de concepten Integrated Thinking en Integrated Reporting een doorbraak kunnen creëren in de zakelijke en financiële omgeving op het vlak van duurzaamheid stimulatie. We zijn er vooral van overtuigd dat bedrijven gezamenlijk een versnelling van veranderingen kunnen bewerkstelligen bij het volgen van deze initiatieven. Tegelijkertijd is het belangrijk om individuele bedrijfsresultaten veilig te stellen of zelfs uitbreiden. We streven ernaar om de ESG terughoudendheid te bestrijden. Misschien ligt deze terughoudendheid in het feit dat organisaties zich niet bewust zijn van hun vermogen om bij te dragen. Misschien zijn ze bang voor het onbekende en zien ze te grote en onnodige rapportage verplichting afkomen op hun bedrijf?

Wat wij doen?

Bij Greenaumatic stellen we elk bedrijf in staat om op hun eigen manier bij te dragen. Het belangrijkste is dat de eerste stap gezet wordt! Dit doen door te beginnen met laagdrempige relevante ESG rapportages. We zijn ervan overtuigd dat wanneer een bedrijf eenvoudig begint en daarna ESG in hun bedrijfsstrategie structureel opneemt, ze in staat is om verder stap voor stap de bedrijfscultuur positief te veranderen. Een goed begin voor het adresseren van verschillende werelduitdagingen. Hierbij ondersteunen wij graag met advies en onze software om deze ESG doelstellingen te halen. Wij werken samen met partners om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken.

Concreet betekent dit dat wij u kunnen helpen met het gebruik van relevante ESG meeteenheden en daar efficiënter richting uw doelen kunt sturen. Eind resultaat, en het belangrijkste, voor de gehele maatschappij; u kunt beter gefundeerd maatschappelijk verantwoordelijke beslissingen nemen. Tevens stimuleren en faciliteren wij bedrijven met onze diensten en software om ESG resultaten (positief en negatief) zo eenduidig mogelijk te communiceren. Zo kunnen belanghebbenden de werkelijke bijdrage laten zien en inzage verschaffen welke verbeteringen op komst zijn. Deze bijdrage zal Greenaumatic op macro niveau gebruiken om ESG markt en sturing informatie te voorzien aan overkoepelende industrie organisaties en beleidsmakers.

Het ESG gebied is te omvangrijk om te claimen dat Greenaumatic u op alle fronten kan helpen. Wij partneren daarom met andere organisaties en bedrijven om u een beter bedrijf te laten zijn. Kortom ons motto op alle fronten:

Be a better business!