iSourcingHub Knowledge Partner

Maak meetbare en concrete stappen richting duurzaamheid

Samen staan wij voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen (netto) nul zijn, met een voorgestelde doelstelling van -55% in 2030. Door toe te treden als Knowledge Partner aan de iSourcing Hub voor het thema Sustainability & ESG hopen wij meer bedrijven te kunnen ondersteunen in hun duurzaamheidsuitdagingen zodat de gestreefde doelen behaald kunnen worden. Met onze kennis en expertise willen wij bedrijven bewust maken van ontwikkelingen, mogelijkheden, risico’s en vooral kansen.

Greenaumatic – iSourcingHub Knowledge Partner Sustainability & ESG

Greenaumatic is ontstaan uit de ambitie impact te willen maken op een duurzamere toekomst. Onze Environmental Social Governance (ESG) rapportages bieden gedetailleerde inzichten in verschillende aspecten van haalbare duurzaamheidsdoelstellingen.

 • Organisaties kunnen daarmee betere beslissingen nemen, specifieke stappen zetten en daarmee hun financiële en niet-financiële doelstellingen bereiken.
 • ESG-criteria helpen om toekomstige financiële prestaties van bedrijven (rendement en risico) beter te bepalen.
 • Veelgebruikte termen in de financiële dienstverlening zijn: duurzame financiering, groene financiering/kredietverlening, duurzame financiering, ESG en ethisch beleggen.

Wij geloven dat de concepten Integrated Thinking en Integrated Reporting een doorbraak kunnen creëren in het zakelijke en financiële klimaat op het gebied van duurzaamheidsstimulering. Tegelijkertijd is het belangrijk om bedrijfsresultaten te borgen of zelfs uit te breiden. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een bedrijf eenvoudig begint en vervolgens ESG elementen structureel in hun bedrijfsstrategie opneemt, het in staat is om de bedrijfscultuur verder positief te veranderen, stap voor stap waarde op lange termijn te creëren en dit bijdraagt aan het bedrijfsresultaat

ESG convergeert duidelijk bedrijfselementen en duurzaamheid; het meten en beheren van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot geeft niet alleen inzicht in het reductiepotentieel. Dit heeft direct een positieve impact op het milieu ten behoeve van de energietransitie, en vertaalt zich ook naar een (kosten)efficiënter businessmodel op de lange termijn. Concrete ESG KPI’S kunnen gedefinieerd, geborgd en gemonitord worden in uw contractmanagement, waardoor u uw impact verlengt binnen uw supply chain. Veel van uw potentiele risico’s worden inzichtelijk waartegenover de juiste (rendement) acties tijdig ingezet kunnen worden.

Governance is een ander aspect. Het creëren van een gezonde en ondersteunende werkomgeving zal leiden tot gemotiveerd en bevlogen personeel. Hierdoor wordt het ziekteverzuim teruggedrongen, neemt de productiviteit toe en wordt u als werkgever aantrekkelijker. Met de huidige krappe arbeidsmarkt en een structurele verandering in de criteria tot arbeidskeuze (millenials, The Great Resignation), is ook hier overduidelijk een transitie nodig om de toekomst van bedrijven te waarborgen.

Met inzicht in uw ESG-positie bent u eveneens goed voorbereid op nieuw geïntroduceerde wet en – regelgevingen omtrent duurzaamheid, want de trend naar “duurzaamheid” raakt in een versnelling. De ‘sense of urgency’ is opgeschaald, gedreven vanuit de UN, de EU en de politiek. Duurzaamheid wordt de standaard.

De voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal meer ondernemingen bestrijken dan de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Hoogwaardige en betrouwbare openbare rapportage door bedrijven zal bijdragen aan het creëren van een cultuur van grotere publieke verantwoording. Deze verandering zal betekenen dat alle grote bedrijven publiekelijk verantwoordelijk zijn voor hun impact op mens en milieu. Veel MKB’s zullen geconfronteerd worden met een groeiende vraag naar duurzaamheidsinformatie – meestal van banken die hen geld lenen en van grote bedrijven aan wie wordt geleverd. Met een implementatie datum van 1 december 2022 zullen ontwikkelingen geaccelereerd moeten worden om hieraan te voldoen.

Onze belangrijkste vraag bij Greenaumatic is: Hoe krijgen we de meerderheid van de bedrijven in staat om te versnellen? De meeste ondernemers moeten nog uitzoeken wat “duurzaamheid” voor hen precies betekent en hoe ze ESG-elementen willen gaan integreren in strategieën, processen, rapporten. Veelal zullen de volgende vragen zich bij uw organisatie voordoen wanneer Sustainability & ESG besproken wordt;

 • Wat willen we bereiken?
 • Hoe kunnen we de meest geschikte doelen definiëren?
 • Zijn er regels waaraan we ons moeten houden?
 • Welke richtlijnen kunnen ons ondersteunen?
 • Welke besturingselementen hebben we nodig?
 • Hoe implementeren we dit?

Wij hebben een aantal slimme vragen toegevoegd aan de Public Library van Sustainability & ESG die u kunnen helpen invulling te geven aan bovenstaande vragen zodat de eerste stappen gezet kunnen worden. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in uw vervolgstappen zodat u doelgerichte duurzaamheidsinitiatieven kunt formuleren, implementeren en monitoren.

Wanneer wij nuttige initiatieven willen bevorderen ten behoeve van een duurzamere economie, zullen wij de juiste elementen moeten meten, eenduidig rapporteren en deze vervolgens correct moeten gebruiken. Zodra een dergelijke basis aanwezig is, kunnen bedrijven de juiste beslissingen nemen en vervolgacties plannen. Bij Greenaumatic bieden wij deze basis; wij helpen u vertrouwd te raken met dit proces, door u een overzicht te geven van richtlijnen, normen en tools waaruit u kunt kiezen.

Wij helpen bedrijven concrete acties te implementeren door daadkrachtige impactrapportages te produceren op basis van data wat veelal vanuit de eigen organisatie komt. Door gebruik te maken van concrete cijfers zijn bedrijven in staat om data-driven beslissingen te nemen ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarde creatie voor hun bedrijf en een bijdrage aan een duurzamere toekomst.

Wanneer u voor de diensten van Greenaumatic kiest, dan krijgt u:

 • Impactrapportages, bestaande uit standaardrapporten met flexibel maatwerk
 • Resultaat indicatoren die u ondersteunen in uw duurzaamheid doelen
 • Specifieke aanbevelingen om relevante maatregelen te nemen
 • Industriespecifieke ESG-kennis
 • Begeleiding om u stap voor stap te ondersteunen

Wilt u aan de slag met onze ESG-oplossingen? Bent u geïnteresseerd in onze ESG-gerelateerde duurzaamheidsverslagen? Of heeft u een vraag over ESG? Neem dan contact met ons op. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Be a better business

Volg ons op LinkedIn