Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst

‘We stimuleren bedrijven om een ​​positieve gedragsverandering te integreren en duurzaamheid te stimuleren. Met onze kennis en expertise komen we tot concrete cijfers zodat bedrijven datagedreven beslissingen kunnen nemen. Dit stelt hen in staat maatschappelijk verantwoord te ondernemen, toegevoegde waarde te creëren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.’ 

 

Ik neem regelmatig de tijd om na te denken of onze zakelijke voortgang in lijn blijft met de visie die ik heb voor Greenaumatic. Het is gemakkelijk om op een zijspoor te komen, zoals bij elke start. Onze navigatie is misschien niet altijd in een rechte lijn, maar net als zeilen reageer je op de elementen die je worden aangeboden, terwijl je op koers blijft. En ik ben meer dan tevreden met waar we nu als bedrijf staan.

Als ik kijk naar onze vooruitgang tot nu toe en de richting waarin we blijven groeien, had ik me niet kunnen voorstellen dat we in zo’n korte tijd zulke grote stappen zouden hebben gezet. Iets dat niet zou zijn bereikt zonder toegewijde klantbetrokkenheid en enthousiaste teamtoewijding. Beide zijn de drijvende krachten achter de waarde die we willen creëren.

Met de huidige gebeurtenissen en de wereldwijde risico’s waarmee we worden geconfronteerd, zijn veel doelen echter nog lang niet haalbaar en moeten er grotere stappen worden gezet. De tijd dringt en er is nu actie nodig! Ik ben gedreven om ontwikkelingen te versnellen. We blijven de diensten aanbieden die onze klanten nodig hebben om vooruit te komen en een duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Alleen dan kunnen bedrijven – vroeger vroeger dan later – bijdragen aan een duurzamere toekomst!

De snelle uitrol van nieuwe CO2-meetinstrumenten is enerzijds een goede ontwikkeling en betekent meer bewustzijn en toenemende focus voor het hoofddoel – CO2-reductie en Klimaatactie (SDG 13). Maar aan de andere kant heb ik een groeiende zorg dat de hoeveelheid van deze tools alleen maar voor verwarring in de markt zal zorgen. Het doel zal worden overtroffen en de tools zullen hun effectiviteit verliezen om de zo broodnodige verandering te creëren. Alle ontwikkelingen zijn absoluut oprecht in het ondersteunen van het hoofddoel, maar als ze niet als zodanig worden nagestreefd, zullen doelen verwateren of stagneren.

Bij Greenaumatic houden we een kritische focus op de diensten die we leveren en ontwikkelen.

Bij Greenaumatic vragen we ons voortdurend af of onze diensten onze kerndoelstelling ondersteunen, voldoen aan de eisen van de klant, afgestemd blijven op wereldwijde evenementen en zijn afgestemd op de #GlobalGoals. Onze visie blijft intact en onze roadmap organisch. Dit stelt ons in staat om ons aan te passen aan marktontwikkelingen en aan te passen aan de wensen van de klant. Door de financiële en niet-financiële data samen te brengen, kunnen onze klanten waarde creëren en impact maken. Gewoon door een beter bedrijf te zijn.

Waarom is dit belangrijk? In de wereld van vandaag kunnen beslissingen snel worden genomen. Dit leidt echter niet altijd tot het gewenste resultaat bij onvoldoende inzicht. Uw niet-financiële zaken leiden altijd tot financiële kosten. Geïntegreerd denken <IT> en Integrated Reporting <IR> brengt deze duidelijkheid in de zakelijke en financiële omgeving op het gebied van duurzaamheid. Door op een snelle en efficiënte manier uw bedrijfsgegevens te gebruiken, kunt u de problemen waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, bewuster en sneller aanpakken.

Maar daar blijft het niet bij. Zodra u over de gegevens beschikt, moet deze worden gestructureerd in relevante en herkenbare informatie voor een volledig begrip van de situatie en risico’s. Dit kan vervolgens worden gedeeld met belanghebbenden om:

  • resultaten integreren in het denkproces
  • gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk maken
  • duurzame bedrijfsvoering nastreven

Recente ontwikkelingen

Een van onze meest recente ontwikkelingen is het realiseren van datakoppelingen naar drie belangrijke financiële boekhoudsystemen ( Accountview, Exact online, King Finance (iMuisOnline). Met deze zogenaamde Application Programming Interface (API’s) stellen we onze klanten in staat om in realtime toegang te krijgen tot hun eigen gegevens. Deze gegevens worden vervolgens geïntegreerd in de rapporten die we leveren, zodat het onze klanten helpen om concrete zakelijke beslissingen te nemen en haalbare acties te ondernemen op weg naar duurzaamheid.

Maakt jouw Transportbedrijf bv gebruik van een van deze databronnen en wil je jouw data integreren in onze CO2 Impact Scan? Vind ons in de App Centers hieronder en meld u aan voor de Greenaumatic APP

 

Voor degenen die andere dataverbindingen nodig hebben, ondersteunen we enkele veelvoorkomende exporten van brandstof en transportbeheersystemen. We onderzoeken momenteel een API om de Shell-brandstofbron in Nederland mogelijk te maken. We houden je op de hoogte!