Greenaumatic & Zero CO2

Greenaumatic & Zero CO2

Op 8 november jongstleden had Greenaumatic het genoegen deel te nemen aan de Promotiedagen Noord Nederland op uitnodiging van Zero CO2.

De Promotiedagen is hét #1 zakelijk event van Noord-Nederland waar het noordelijke bedrijfsleven elkaar ontmoet, elkaar inspireert en zakendoet.

Zero CO2 is een platform voor MKB-ondernemers die willen verduurzamen. Hierbij krijgen ondernemers een op een concrete en realistische manier inzicht in de kansen van investeren in duurzaamheid. Zero CO2 doet dit samen met partners die hierin actief zijn en elkaar onderling versterken.

 

In een tafelgesprek met ondernemers uit de accountancy branche bespraken wij het belang en de mogelijkheden van ESG-rapporten in het MKB.

Om ESG succesvol te laten zijn, is het van belang dit structureel in de bedrijfsvoering te integreren.

Het centraal stellen van milieu en sociale aspecten in de bedrijfsprocessen naast de financiële doelstellingen is bepalend voor het lange termijn succes van een bedrijf.

Basisbeginselen voor ESG zijn:

 • Verander denken naar geïntegreerd denken!
 • Communiceer integer!
 • Richt op waarde-creatie voor korte, middellange en lange termijn!

Waarom ESG?

ESG maakt duurzaamheid meetbaar met als resultaat een ‘data-driven’ en ‘evidence based’ bedrijfsvoering.

 • Een combinatie van economische, sociale en milieu-elementen is noodzakelijk om gezonde financiële en niet-financiële beslissingen te nemen.
 • Stakeholders (aandeelhouders, klanten, personeel, leveranciers) maken steeds vaker hun ESG-verwachting duidelijk.
 • ESG-doelstellingen helpen om prestaties van bedrijven (rendement en risico) beter te bepalen.
 • Met ESG wordt consistente en transparante rapportage bereikt die in elke branche geïmplementeerd kan worden.

Wat speelt er in de branche?

Al snel werd duidelijk dat bekende branche-gerelateerde ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid nog steeds ‘op tafel’ liggen. Dit benadrukt de bekende zorgen, maar biedt ook verschillende interessante kansen:

 • Voor velen is de materie rondom duurzaamheid en ESG uiterst veelomvattend en vaak ondoorzichtig. Een veelgehoorde klank uit de markt.
 • Ondernemers zitten nog in een sterk verkennende fase, waarbij het vooralsnog zoeken is naar aansluiting bij de behoefte van de klant.
 • Desondanks worden volop mogelijkheden gezien om bewustwording voor duurzaamheid over te brengen op klanten.
 • De beschikbaarheid en validiteit van data wat ten grondslag ligt aan Assurance en Compliance vereisen de nodige te nemen stappen.
 • Het niet vervullen van de adviserende rol voor duurzaamheid zal zonder twijfel leiden tot klantverlies.
 • Gebrek aan mankracht en veranderingen in de benodigde competenties vragen om interne organisatorische aanpassingen.
 • Maar biedt ook kansen voor externe bedrijfsontwikkelingen door outsourcing en/of consolidatie van activiteiten in shared service centers.

De collectieve consensus is dat het niet langer gaat om het erkennen van het nut van duurzaamheid, maar vooral om de noodzaak duurzaamheid zo snel mogelijk te implementeren en integreren in de dienstenportefeuille.

Vervolgsessie

Het horen van nieuwe en diepgaande informatie over ESG gaf een enthousiaste aanzet voor een vervolgsessie. Een sessie waarin de aanpak en implementatie van duurzaamheid verder besproken zullen worden en waar gestreefd zal worden samen concrete stappen te zetten.

Pilot

Vanuit Zero CO2 loopt momenteel een branche specifiek pilot om de uitstoot per binnenvaartschip aan te tonen. Harrier klanten worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen en ontvangen een ESG Impact Scan. Dit rapport berekent de CO2-uitstoot en de impact hiervan op het bedrijfsresultaat. Het meten en beheersen van CO2-uitstoot geeft inzicht in risico’s, reductiemogelijkheden en leidt naar een meer kosteneffectief businessmodel (lange termijn waard creatie)

Bent u geïnteresseerd in een pilot om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van uw klanten, of wilt u meer weten over hoe u duurzaamheid kunt implementeren en integreren in uw dienstenportfolio, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn