ESG-rapportage in het MKB

ESG-rapportage in het MKB, op weg naar duurzaam succes

Veel organisaties hebben al op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen principes hun onderneming ingericht, vaak intrinsiek gemotiveerd om de goede dingen te doen. Met de komst van de CSRD-richtlijnen en de effecten daarvan maakt het ideële en enigszins vrijblijvende karakter van MVO plaats voor een nieuwe realiteit.

De komst van het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat grote Europese bedrijven vanaf 2024/2025 rapporteren over hun inspanningen op het gebied van milieu en maatschappij. Dit roept voor veel ondernemers en ondernemingen in het MKB-segment vragen op over hun aandeel en bijdrage aan deze ontwikkeling. MKB-ondernemers beginnen namelijk de effecten van de verplichte ESG-rapportage van de grotere bedrijven steeds meer te voelen. Het kan nu al voorkomen dat een afnemer vraagt naar de CO2 impact van het product dat geleverd wordt, of dat een bank duurzaamheidseisen stelt aan een gunstiger voorwaarden voor een investering.

 

De ‘waarom?’ vraag rondom milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheden komen we steeds minder vaak tegen, het is vooral de ‘hoe?’ vraag die prominenter wordt. En dan vooral hoe u als MKB-onderneming met de (opkomende) wetgeving moet omgaan. Wat pakken we als eerste op, welke kennis heb ik nodig, voorziet mijn informatievoorziening in de vraag rondom ESG-rapportage, zijn de kaders duidelijk waarin dit moet plaatsvinden, etc… De grotere ondernemingen die nu al CSRD-plichtig zijn zien zich geholpen door de ESG-experts van de Big-4 accountantskantoren of consultancybureaus waar de nodige expertise op dit onderwerp aanwezig is, maar hoe werkt dit voor het MKB?

 

Het wordt tijd voor een stappenplan wat beschrijft wat de beste manier is voor de onderneming om CSRD aan te pakken; vanuit overzicht naar inzicht. Het transformeren van een bedrijf en het veranderen van de mentaliteit in de richting van milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan een uitdagend en complex proces zijn, maar er zijn enkele basisstappen die u op weg kunnen helpen. En door nu al inzicht te krijgen hoe de huidige bedrijfsactiviteiten bijdragen aan ESG-impact zal zo’n stappenplan helpen om het bedrijf uiteindelijk veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

Stap 1

Een eerste stap is het aanstellen van een duurzaamheidsfunctionaris. Het is van belang dat dit iemand is die goed vertrouwd is met de organisatie, de weg weet binnen de organisatie en de juiste motivatie heeft om aan het fundament van een duurzaamheidsplan te werken. Deze persoon hoeft geen ESG-specialist te zijn, maar is eerder een regisseur of coördinator van het ESG-programma die aan de slag gaat met het vergaren van kennis, het volgen van trainingen op ESG-gebied, en vanuit dit begin vertrekt met het bouwen van een stappenplan.

Voor het concreet maken van zo’n stappenplan voor het MKB-segment denken wij dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de accountant. Duurzaamheid is een thema wat door de accountant steeds meer als adviesdienst wordt opgepakt, en met het helpen schetsen van kaders en richtlijnen worden de diverse ESG metrics vertaalt naar praktische doelen. Naast dat de accountant zeer nuttig is in de praktische aanpak, zal er op een gegeven moment ook Assurance moeten plaatsvinden over behaalde resultaten.

Stap 2

De tweede stap in het proces is het vaststellen van de impact op basis van datgene wat eigenlijk al bekend is. Simpelweg door gebruik te maken van de al aanwezige financiële- en niet financiële data binnen het bedrijf. Door deze data te koppelen aan ons Greenaumatic Bridge integratieproduct wordt de financiële- en non financiële duurzaamheidsimpact snel zichtbaar en meetbaar gemaakt. Met de geleverde analyse en rapportage op basis van ESG metrics, kunnen er al vrij snel een aantal conclusies getrokken worden. Dit kan een conclusie zijn over CO2 uitstoot, maar kan ook net zo goed op personeelsverzuim, personeelsverloop, afvalverwerking, of andere metrics zijn. Dit bespaart tijd en resources, en vormt meteen een prima basis voor het vaststellen van een aantal concrete doelstellingen (KPI’s).

Stap 3

Op basis van de uit de rapportagetool verkregen inzichten worden in stap 3 de verschillende ESG-doelen bepaald. Doelen die bijdragen aan het verbeteren van de impact. Ons advies? Maak heldere KPI’s en zorg voor een verankering van deze beslissingen is de dagelijkse bestuur en operatie. Wij geven in onze rapportages alvast een aantal initiatieven waaraan gedacht kan worden. En word vooral niet verleid om in het begin te hard van stapel te lopen; stap voor stap. Door de bevindingen van elke stap af te stemmen met de stakeholders creëert u transparantie, ontvangt u terugkoppeling en ontstaat er draagvlak voor de genomen beslissingen.

Een bijkomend voordeel van tijdig starten met ESG-verslaglegging is dat op de lange termijn de productie- en toeleveringsketen duurzamer gemaakt wordt. Zo kunnen er strategische samenwerkingen aangegaan worden en zijn bedrijven in staat potentiële problemen in een vroeg stadium op te sporen. Dit zorgt ervoor dat de toeleveringsketen soepel blijft functioneren zodra de CSRD-richtlijnen van kracht worden.

De uitspraak “Bedrijven moeten verder gaan dan oppervlakkige veranderingen en hun activiteiten fundamenteel veranderen om prioriteit te geven aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid” benadrukt het belang van niet alleen oppervlakkige veranderingen, maar een holistische benadering van ESG-principes. Greenaumatic is vanuit dit principe ontstaan en we gebruiken onze kennis en expertise om zowel Mkb’ers als accountants bij te staan in de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

 

Duurzaamheid is een thema wat door de gehele organisatie gedragen dient te worden, en niet vanuit de top “opgelegd”. Dit moet in alle haarvaten van de organisatie merkbaar zijn.

 

Meer weten over ESG en CSRD, en hoe u van de diverse puzzelstukken een praktisch begin van uw ESG transitie kunt maken, neem contact op, we helpen u graag op weg!

 

Meer lezen:

Waarom midden-en kleinbedrijven ESG-principes moeten omarmen

Enige uitleg over ESG

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn