Duurzaamheid als standaard!

Duurzaamheid als standaard!

Aankomende maatregelen omtrent duurzaamheid zullen op korte termijn een grote rol gaan spelen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richt zich op grotere bedrijven, maar raakt ook zeker het MKB segment als gevolg van duurzaamheidsrapportage verplichtingen in de gehele waardeketen. Het MKB segment krijgt nu al te maken met een groeiende vraag naar duurzaamheidsinformatie van bedrijven die ze bedienen (scope 3). Het is om deze reden van belang dat er nu al stappen ondernomen worden om deze toenemende vraag te borgen zodat het MKB segment zich als toeleverancier kan blijven handhaven en groeien.

Onze ervaring leert dat de meeste MKB ondernemers nog moeten uitzoeken wat ‘duurzaamheid’ precies voor hen betekent. En hoe ze ESG-elementen kunnen integreren in strategieën, processen en rapporten. Wij helpen MKB bedrijven om een positieve gedragsverandering te integreren en duurzaamheid te stimuleren door ESG-gerelateerde metrics te produceren en rapporten te bouwen die bedrijven ondersteunen bij hun duurzaamheids- en ESG-uitdagingen. ESG is de afkorting voor Environment Social Governance. Het is een generieke term die wordt gebruikt om te bepalen hoe ver bedrijven zijn met duurzaamheid.

Wij gebruiken onze kennis en ervaring in business analytics en data science om daadkrachtige rapporten te produceren, zodat uw duurzaamheidsintiatieven concreet en meetbaar worden. Wij verzamelen data uit uw interne bronnen om de vereiste ESG-metrics samen te stellen. Deze komen vervolgens tot visualisatie in onze software platform zodat u deze actief kunt managen en monitoren. Op deze wijze helpen wij bedrijven om hun impact te begrijpen en duurzaamheid als een standaard te implementeren ten behoeve van langetermijnwaardecreatie.

Zo hebben wij in samenwerking met Alfa Accountants & Adviseurs een CO2 rapportage tot stand gebracht die aan hun klanten in het Transport segment beschikbaar gesteld kan worden om initieel inzicht te krijgen in de CO2 positie voor wat betreft verbruik en kosten. Door ontwikkelde API koppelingen met bestaande databronnen kan snel en eenvoudig meetbare inzichten aangeboden worden en concrete stappen ondernomen worden.

Door duurzaamheid concreet en meetbaar te maken met behulp van ESG-metrics bent u in staat om data-gedreven beslissingen te nemen, bij te dragen aan uw verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en uw organisatie toekomstbestendig te maken.

Lees hier de blog van Frank van Ee (Alfa) – Langetermijnwaardecreatie wordt de norm.

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn